สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลหนองกินเพล

     วันที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดยนายอุทิศ ประดิษศิลป์ นายกฯ เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญเบิกบ้าน บุญเดือน 7 เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม

     วันที่ 8-12 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดยนายอุทิศ ประดิษศิลป์ นายกฯ ร่วมทำบุญเบิกบ้าน บุญเดือน 7 สืบทอดประเพณี นำฮีดนำคองตามฮอยบรรพบุรุษ ก่อนลงให่ลงนา เอาฤกษ์เบิกชัยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ลงพื้นที่ตรวจงาน นาข้าวไร้เบอร์รี่

     วันที่ 6 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ลงพื้นที่ตรวจงาน นาข้าวไร้เบอร์รี่ คาดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ ผลผลิตน่าจะเสร็จพร้อมรับทาน (ปลอดสารพิษ)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากกุดหวาย

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากกุดหวาย โดย ดร.อลงกต วรกี นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมรับนโยบาย รัฐบาล "การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ" ระดับตำบล

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. ประชุมรับนโยบาย รัฐบาล "การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ" ระดับตำบล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เรื่องลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 โดยสามารถติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โทร. 045-855441 และเว็บไซต์ www.nongkinphen.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนสร้างถนน บริเวณ หน้า รพ.สต.ปากกุดหวาย

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2559  นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล   ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนสร้างถนน บริเวณ หน้า รพ.สต.ปากกุดหวาย กำหนด ทอดผ้าป่า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ออกระง้บเหตุเพลิงไหม้ลามทุ่ง บ้านคูสว่าง ม.7

     วันที่  10 พฤษภาคม 2559  เวลา 19.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ลามทุ่ง  บ้านคูสว่าง ม.7 จึงได้ประสานรถดับเพลิง อบต.หนองกินเพล พนักงาน 1669 และชาวบ้านช่วยกันสกัดดับไว้ ก่อนถึงบ้านเรือนประชาชน ระวังกันหน่อยนะครับ อากาศแห้งเกิดไฟได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านคูสว่าง หมู่ 7 ตำบลหนองกินเพล ที่ได้รับผลกระทบจากสัมปทานดูดทรายลำน้ำมูล

   วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านคูสว่าง หมู่ 7 ตำบลหนองกินเพล ที่ได้รับผลกระทบจากสัมปทานดูดทรายลำน้ำมูล โดยท่านปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล หัวหน้าส่วนราชการในตำบลหนองกินเพล ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น ประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล หัวหน้าส่วนราชการในตำบลหนองกินเพล ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...