สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยื่นหนังถึงท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการแก้มลิงตำบลหนองกินเพล

     วันที่ 12 พ.ย 58 นายอุทิศ  ประดิฐ์ศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ยื่นหนังถึงท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการแก้มลิงตำบลหนองกินเพล ที่ออกแบบโดย ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งออกแบบเสร็จเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสะแบง

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายก อบต.หนองกินเพล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสะแบง เพื่อสร้างอาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ ถนนภายในโรงเรียน และซ่อมแซมอาคารเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ กาปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ถนนสายโพธิ์มุล-คุสว่าง

      วันที่ 25 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลหนองกินเพล และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล แจ้งขอปิดการจราจร ถนนเส้นทาง โพธิ์มูล-คูสว่าง โปรดจงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน และแผนพัฒนาชุมชน บ้านขัวไม้แก่น หมู่ 2

      วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 19.00 น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และคณะสมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญบ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้มาประชุมชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน และแผนพัฒนากับชุมชน บ้านขัวไม้แก่น หมู่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน ไม้หักขวางถนน ปิดช่องทางจราจรขาออก ถนนสายปากกุดหวาย-หนองกินเพล

      วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. มีพลเมืองดี แจ้งว่ามีไม้หักขวางถนน ปิดช่องทางจราจรขาออก ถนนสายปากกุดหวาย-หนองกินเพล บริเวณขัวไม้แก่นหมู่ ๒ (กุดหล่ม) อบต.หนองกินเพลนำโดยนายกฯ รองฯ และคณะ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าแก้ไข ตัดกิ่งไม้ออกจากถนนเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณพลเมืองดี และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมศึกษาดูงาน อบต.โนนผึ้ง จ.อุบลราชธานี

      วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกอบต.หนองกินเพล และคณะร่วมเดินทางดูงานที่ อบต.โนนผึ้ง ซึ่งได้รับความต้อนรับจาก ท่านนายก อบต.โนนผึ่งเป็นอย่างดี ทั้งนีทาง อบต.หนองกินเพล ขอขอบพระคุณคณะท่านที่ให้การต้อนรับ คณะทีมงานเราเป็นอย่างสูง

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักการและแนวทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชน และหลักการไม่เลือกปฏิบัติและบทบาทอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน

      วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น  นายอุทิศ ประดษฐ์ศิลป์  และคณะผู้บริหาร อบต. หนองกินเพล และสมาชิกสภา อบต.หนองกินเพล ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์สารวัตร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)และเข้ารับการอบรมหลักการและแนวทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชน และหลักการไม่เลือกปฏิบัติและบทบาทอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานบุญถวายสังฆทาน หมู่ ๓

      วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ นายอุทิศ ประดษฐ์ศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และคณะ ร่วมกับชาวบ้าน ร่วมงานบุญสังฆทาน ณ.บ้านหนองกินเพล หมู่ ๓

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันเรือยาว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ตำบลหนองกินเพล ประจำปี 2558

วันที่ 5 กันยายน 2558 แข่งขันเรือยาว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ตำบลหนองกินเพล ประจำปี 2558 โดย ท่านพ่อเมืองวารินชำราบ นายวิรุจ วิชัยบุญ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM "ปั่นเพื่อแม่"

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดย นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตร พร้อมกับชาวบ้าน ตำบลหนองกินเพล ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี "ปั่นเพื่อแม่" BIKE FOR MOM

อ่านเพิ่มเติม...