สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อันเชิญเทียนพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถวาย ณ วัดบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ท่านวิรุจ วิชัยบุญ นายอำเภอวารินชำราบ ท่าน ผ.อ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อบต.หนองกินเพล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมขบวนอันเชิญเทียนพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ถวาย ณ วัดบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดย นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกฯ พร้อมคณะ และพนักงานส่วนตำบลทุกคน ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม...

การฝึกฝึกทบทวน อปพร. อบต.หนองกินเพล

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดโครงการฝึกทบทวน อปพร.อบต.หนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกฯ บริจาคขลุ่ย 13 เลา ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสะแบง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายก อบต.หนองกินเพล บริจาคขลุ่ย จำนวน 13 เลา เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสะแบงได้ฝึกฝนจากครุูอาสาช่วยสอน จากโรงเรียนจินตดนตรี ในโครงการศิลปินน้อย และเป็นผู้นำในการพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านนาสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองกินเพล ลงพื้นที่กำจัดยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองกินเพล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ลงพื้นที่กำจัดยุงลาย หมู่ที่ 8 บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองกินเพล จัดการแข่งขันเรือไฟเบอ 7 ฝีพาย ณ. บ้านคูสว่าง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดการแข่งขันเรือไฟเบอ 7 ฝีฟาย ณ. บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณสุขอำเภอ,อบต.หนองกินเพล,รพ.สต.ปากกุดหวาย,ผู้นำชุมชนและอสม. ลงพื้นที่กำจัดยุงลาย หมู่ 3,8

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 สาธารณะสุขอำเภอร่วมกับ รพ.สต.หนองกินเพล อสม. ผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ลงพื้นที่ หมู่ 3,8 เพื่อจำกัดยุงลาย

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ลงพื้นที่กำจัดยุงลาย บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ลงพื้นที่กำจัดยุงลาย บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 บรรยากาศอบอุ่นมาก

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.หนองกินเพล ปฎิบัติการกำจัดยุงลาย บ้านทางสาย หมู่ที่ 5,9

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ปฎิบัติการกำจัดยุงลาย ต่อเนื่องจากกำกัดลูกน้ำ บ้านทางสาย หมู่ที่ 5,9 ขอบพระคุณท่านผู้นำทั้งสองหมู่ ที่ช่วยกันเป็นอย่างดี พรุ่งนี้ทำสงครามยุงลาย บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณสุขอำเภอ,อบต.หนองกินเพล,รพ.สต.ปากกุดหวาย,ผู้นำชุมชนและอสม. ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 อบต.หนองกินเพล รพ.สต.ปากกุดหวาย ผู้นำชุมชน และอสม.หมู่ 2,4,5,9 ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยการนำของท่านสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ช่วงเช้าหมู่ที่ 5 บ้านทางสายและช่วงบ่าย หมู่ที่ 2 บ้านขัวไม้แก่น

อ่านเพิ่มเติม...