สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกันทำความสะอาดเมรุและศาลาบำเพ็ญกุศล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดยนายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลหนองกินเพล ทำความสะอาดเมรุและศาลาบำเพ็ญกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

กฟผ. มอบสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านนาสะแบง

วันที่ 16 มิถุนายน 2558 " ปันน้ำใจให้น้อง " ร่วมต้อนรับ คณะจากฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง "การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย" (กฟผ.) มามอบสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ที่ โรงเรียนบ้านนาสะแบง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสถานที่ทำงานร่มรื่น อบต.หนองกินเพล โดยการปลูกต้นไมั

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดทำโครงการสถานที่ทำงานร่มรื่น อบต.หนองกินเพล โดยการปลูกต้นไมั ต้นหูกะจง (แผ่บารมึ) ต้นกันเกลา (มันปลา)และต้นจาน เพื่อความร่มรื่นและอนุรุกษ์ธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างถนนลาดยางโดย อบจ.อุบลราชธานี บ้านกุดชุม-คูสว่าง ระยะทาง 700 เมตร

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นำโดยนายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกฯ ลงพื้นที่ ตรวจดูการสร้างถนนลาดยางโดย อบจ.อุบลราชธานี บ้านกุดชุม-คูสว่าง ระยะทาง 700 เมตร

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ อบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้นำตำบลหนองกินเพล ทางด้านกฎหมาย

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะนิติศาสตร์ อบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้นำตำบลหนองกินเพล ทางด้านกฎหมาย มีผู้แทนนายอำเภอวารินชำราบ นายธนาคม กองเพียร ปลัดอาวุโส อำเภอวารินชำราบ ให้เกียรติมาเป็น ประธานเปิดอบรม ในครั้งนี้ และขอบคุณ นายกฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ที่สำคัญขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์สารวัตร ส.อบต. และผู้ที่เข้าร่วมอบรม ที่สละเวลาอันมีค่า เพื่อพี่น้องประชาชนและส่วนรวม

อ่านเพิ่มเติม...

ชาวบ้านปากกุดหวาย หมู่ 6 ตำบลหนองกินเพล ร่วมกัน "ทำบุญเดือน 7"

วันที่ 4-7 มิถุนายน 2558 ชาวบ้านปากกุดหวาย หมู่ 6 ร่วมกัน "ทำบุญเดือน 7" คือทำบุญเบิกบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน และหมู่บ้าน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 3 คืน ทำบุญตักบาตร เช้า วันที่ 7 ที่ศาลากลางบ้านแห่งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

พลตรีนิรุตร เกษสิริ ผู้บรรชาการมลฑลทหารบกที่ 22 นำทหารช่วยผู้ประสบวาตะภัย บ้านหนองกินเพล หมู๋ที่ 3,8

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 พลตรีนิรุตร เกษสิริ ผู้บรรชาการมลฑลทหารบกที่ 22 นำทหารช่วยผู้ประสบวาตะภัย บ้านหนองกินเพล หมู๋ที่ 3,8 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3,8 บ้านหนองกินเพล

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3,8 บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ ทหาร มทบ.22 เข้าตรวจสอบ บ้านหนองกินเพลหมู่ 3,8 บ้านเรือนประชาชนที่เดือดร้อนจากพายุพัดกระหน่ำ

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่ ทหาร มทบ.22 เข้าตรวจสอบ บ้านหนองกินเพลหมู่ 3,8 บ้านเรือนประชาชนที่เดือดร้อนจากพายุพัดกระหน่ำ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบบ่อทรายพบความไม่ถูกต้อง จึงมีมติขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการแก้ไข

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 อุตสาหกรรมจังหวัด อำเภอวารินชำราบ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทหาร ตำรวจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านคูสว่าง ร่วมตรวจสอบบ่อทราย พบความไม่ถูกต้อง จึงมีมติ ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการ ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการแก้ไข

อ่านเพิ่มเติม...