สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมงาน วันเนาว์สงกรานต์ บ้านคูสว่าง หมู่ที่ 7
ประชุมสัญจร กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล หัวหน้าส่วนราชการในตำบลหนองกินเพล ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ร่วมงานสังฆทานวัดบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 4
ร่วมงานสังฑทานรอบตำบลที่วัดบ้านคูสว่างหมู่ที่ 7 (วัดสุดท้ายในปีนี้)
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสะแบง
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมถวายซุ้มประตูโขง ในวันออกพรรษา ประจำปี 2560
ร่วมสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำฤดูน้ำหลากไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง เพื่อการเกษตร
ออกตรวจสอบเหตุพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนประชาชนเสียหาย
7 วันอันตราย " สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ " ตั้งจุดบริการประชาชน
กฟผ. มอบสื่อการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านนาสะแบง