สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมงานบุญถวายสังฆทาน หมู่ ๓

Share

      วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ นายอุทิศ ประดษฐ์ศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และคณะ ร่วมกับชาวบ้าน ร่วมงานบุญสังฆทาน ณ.บ้านหนองกินเพล หมู่ ๓