สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

อบรมหลักการและแนวทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชน และหลักการไม่เลือกปฏิบัติและบทบาทอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน

Share

      วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐น  นายอุทิศ ประดษฐ์ศิลป์  และคณะผู้บริหาร อบต. หนองกินเพล และสมาชิกสภา อบต.หนองกินเพล ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์สารวัตร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)และเข้ารับการอบรมหลักการและแนวทางปฏิบัติสิทธิมนุษยชน และหลักการไม่เลือกปฏิบัติและบทบาทอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน