สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมศึกษาดูงาน อบต.โนนผึ้ง จ.อุบลราชธานี

Share

      วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายกอบต.หนองกินเพล และคณะร่วมเดินทางดูงานที่ อบต.โนนผึ้ง ซึ่งได้รับความต้อนรับจาก ท่านนายก อบต.โนนผึ่งเป็นอย่างดี ทั้งนีทาง อบต.หนองกินเพล ขอขอบพระคุณคณะท่านที่ให้การต้อนรับ คณะทีมงานเราเป็นอย่างสูง