สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน ไม้หักขวางถนน ปิดช่องทางจราจรขาออก ถนนสายปากกุดหวาย-หนองกินเพล

Share

      วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. มีพลเมืองดี แจ้งว่ามีไม้หักขวางถนน ปิดช่องทางจราจรขาออก ถนนสายปากกุดหวาย-หนองกินเพล บริเวณขัวไม้แก่นหมู่ ๒ (กุดหล่ม) อบต.หนองกินเพลนำโดยนายกฯ รองฯ และคณะ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าแก้ไข ตัดกิ่งไม้ออกจากถนนเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณพลเมืองดี และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน