สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน และแผนพัฒนาชุมชน บ้านขัวไม้แก่น หมู่ 2

Share

      วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 19.00 น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล และคณะสมาชิก อบต. ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญบ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ได้มาประชุมชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชน และแผนพัฒนากับชุมชน บ้านขัวไม้แก่น หมู่ 2