สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ กาปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว ถนนสายโพธิ์มุล-คุสว่าง

Share

      วันที่ 25 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลหนองกินเพล และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล แจ้งขอปิดการจราจร ถนนเส้นทาง โพธิ์มูล-คูสว่าง โปรดจงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง