สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสะแบง

Share

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 นายอุทิศ ประดิษฐ์ศิลป์ นายก อบต.หนองกินเพล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสะแบง เพื่อสร้างอาคารโรงอาหารอเนกประสงค์ ถนนภายในโรงเรียน และซ่อมแซมอาคารเรียน