สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ยื่นหนังถึงท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการแก้มลิงตำบลหนองกินเพล

Share

     วันที่ 12 พ.ย 58 นายอุทิศ  ประดิฐ์ศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ยื่นหนังถึงท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ โครงการแก้มลิงตำบลหนองกินเพล ที่ออกแบบโดย ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งออกแบบเสร็จเรียบร้อย