สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมต้อนรับท่าน ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ

Share

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อุทิศ ประดิษฐศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับส่วนราชการ อปท. อบต. ทุกแห่ง ร่วมต้อนรับท่าน ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่านนายอำเภอและคุณนาย อย่างอบอุ่น