สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช”ประจำปี 2560

Share

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช”ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถานบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง