สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2558-2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ในการประชุม ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการกำหนดรอบในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2558-2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป