สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2559

Share

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) ในระหว่าง วันที่ 21-29 กรกฎาคม 2559 นั้น

 

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้