สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

    สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใด้ที่ http://www.nongkinphen.go.th