สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ขอประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) นักการภารโรง และผู้ดูแลเด็ก โดยได้เปิดรับสมัค ระหว่าง วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560 นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลง และได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nongkinphen.go.th

                                         >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<