สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

Share

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                         >>ดาวน์โหลดเอกสาร<<