สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 
นายคำเพียร สีดาโคตร
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         
 
 
 
  นายสุพิศ บุตรน้อย   นายสดชื่น คงนิล   
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายอรุณ พันธ์สี
นายประสาน ศิริเทพ 
นางหนูกราณ ทาคำมอง
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 2
     
นางกิติยา ประเสริฐปอง
นายสมบูรณ์ หล้าสิงห์
นายทวี วงสาลี
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
     
นายทวี สุโภชน์
นางทิกัลยา ผาละพรม
นายวิชัย ประสานทอง
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
     
นายสัมฤทธิ์ กุคำลา
นางรัชนี คมขำ
นายหนูกาย เจริญสุข
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
     
นายทองลา แก้วบุญเรือง 
นายแสวง แก้วก่ำ
นายคูณ ทาคำสุข
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9