สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายอภิศักดิ์ คำทวี
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
 
 
 
นายปัณณวัฒน์ พันธวงศ์
 
 
นายช่างโยธา
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว
     
 
 
 
นางสาวรัตนพร กุคำลา
 
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ