สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านนาสะแบง หมู่ 4

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลหนองกินเพล ร่วมประชุมสัญจร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านนาสะแบง หมู่ 4 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมปรึกษาหาข้อตกลงกันในการขุดดินขนดินของผู้ประกอบการเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดกับผู้ที่อยู่ใกล้

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ร่วมปรึกษาหาข้อตกลงกันในการขุดดินขนดินของผู้ประกอบการเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดกับผู้ที่อยู่ใกล้ และหาทางแก้ไขต่อไป..

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดดิน ขนดิน ที่ได้รับการร้องเรียน

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดดิน ขนดิน ที่ได้รับการร้องเรียน พร้อมตักเตือนให้บรรทุกน้อยลง (บรรทุกมากไปทำให้หกเลี่ยราดถนน)ให้รถ น้ำ ให้ลดความเร็วเพื่อความปลอดภัย ของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน ทางผู้ประกอบการก็รับปากว่าจะทำตาม พี่น้องที่สัญจรไปมาช่วยกันดูด้วยนะครับ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็ว่ากล่าวตักเตือนหรือแจ้ง ผู้นำชุมชนเราได้ครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากถนนเส้นบ้านปากกุดหวายถึงบ้านหนองกินเพล บริเวณดงพญาคำแหง ทรุดตัวทาง อบต.กำลังซ่อมแซม รถบรรทุกหนัก ขอความร่วมมือใช้เส้นทางเลี่ยง ส่วนประชาชน โปรดใช้ความระมัดระวัง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากถนนเส้นบ้านปากกุดหวายถึงบ้านหนองกินเพล บริเวณดงพญาคำแหง ทรุดตัวทาง อบต.กำลังซ่อมแซม รถบรรทุกหนัก ขอความร่วมมือใช้เส้นทางเลี่ยง ส่วนประชาชน โปรดใช้ความระมัดระวัง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำฤดูน้ำหลากไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง เพื่อการเกษตร

       วันที่ 10 มกราคม 2561 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล โดยท่านนายกอุทิศ ประดิษฐศิลป์ พร้อมคณะ นำ นายช่าง ปภ.อุบลราชธานี สำรวจแหล่งน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำฤดูน้ำหลากไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง เพื่อการเกษตร ของพี่น้องประชาชนตำบลหนองกินเพล กุดอ้อ-กุดขวาง-ร่องตาคอย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ รับผิดชอบตำบลหนองกินเพล ภาคีเคลือข่ายภาคประชาชน

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ  ท่านพ่อเมืองวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานการประชุม พบปะ ให้โอวาท มอบนโยบายในการปฎิบัติหน้าที่แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ สถานศึกษา ในการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกินเพล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ รับผิดชอบตำบลหนองกินเพล ภาคีเคลือข่ายภาคประชาชน 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช”ประจำปี 2560

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลาร่วมพิธีเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช”ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถานบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสรุปการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ปีงบประมาณ 2560

      วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา อุทิศ ประดิษฐศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดการประชุมสรุปการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับท่าน ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อุทิศ ประดิษฐศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวารินชำราบ ร่วมกับส่วนราชการ อปท. อบต. ทุกแห่ง ร่วมต้อนรับท่าน ฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ท่านนายอำเภอและคุณนาย อย่างอบอุ่น

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมถวายซุ้มประตูโขง ในวันออกพรรษา ประจำปี 2560

        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  อุทิศ ประดิษฐศิลป์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมถวายซุ้มประตูโขง ในวันออกพรรษา ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 13