สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3

Share

    ราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี