สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล-หมู่ที่ 1 บ้านกุดชุม)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 3 (ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกินเพล-หมู่ที่ 1 บ้านกุดชุม) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 53,400 บาท