สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากกุดหวาย

Share

     วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากกุดหวาย โดย ดร.อลงกต วรกี นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี