สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชุมประชาคมหมู่บ้านขัวไม้แก่นหมู่ที่ 2 หัวข้อเรื่องขอความเห็นชอบ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแอดฟลัส

Share

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลหนองกินเพล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านขัวไม้แก่นหมู่ที่ 2 หัวข้อเรื่องขอความเห็นชอบ ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแอดฟลัส ในเขตหมู่ 2 ผลเสียงส่วนมากไม่เห็นด้วย 60/1 เสียง