สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในแหลงสาธิตโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา

Share

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 องค์การบริกหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดทำโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในแหลงสาธิตโดยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ แปลงสาธิตนาข้าวหมู่ที่ 4