สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?

มาก - 58.3%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 25%

Total votes: 12
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมปรึกษาหาข้อตกลงกันในการขุดดินขนดินของผู้ประกอบการเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดกับผู้ที่อยู่ใกล้

Share

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมพี่น้องที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง ร่วมปรึกษาหาข้อตกลงกันในการขุดดินขนดินของผู้ประกอบการเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดกับผู้ที่อยู่ใกล้ และหาทางแก้ไขต่อไป..